סרטון קצר על גן סיפורי התנ"ך

המשכן

גולת הכותרת של גן סיפורי התנ"ך היא המשכן וכליו.

בניית המשכן וחצר המשכן נעשו על פי הכתוב בתנ"ך (ככל שהתאפשר) בליווי והדרכה של הרב מנחם מקובר מנהל מכון המקדש לשעבר.

זהו למעשה המשכן היחידי בישראל ויתכן בעולם כולו המבוסס ברובו על הכתוב בפרשת תרומה בספר שמות.